พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
จนท.นิรภัยภาคพื้น สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๓
ณ ห้องเรียน รร.นิรภัยทหารอากาศ
กวก.สนภ.ทอ. เมื่อ ๑ พ.ย.๖๐

1 1

2

3456