พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

เป็นประธานมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น กองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๔

โดยมี พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นผู้แทน สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น กองทัพอากาศ

ใน ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ

2

1

3