พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการปลุกจิตใจของทุกคน ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ 

โดยกำลังพล สนภ.ทอ.ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบและสถานที่ปฏิบัติงาน เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

24Nov002

24Nov004

24Nov003

24Nov001

24Nov005