พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวด
ออกแบบภาพโปสเตอร์การป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ประจำปี ๖๔
ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากา
ศ เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

001

002

003

004