ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัดพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมี
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธาน
เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

250263 20.5.63 1

250263 20.5.63 10

250263 20.5.63 14

250263 20.5.63 15