พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สนภ.ทอ.

ณ อาคารเอนกประสงค์ สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๒

1

2

3

4

5

6

7