พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สนภ.ทอ.

ณ ห้องเรียน รร.นิรภัยทหารอากาศ กวก.สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๒

เลอนยศ 28022562 190228 0016

เลอนยศ 28022562 190228 0024

เลอนยศ 28022562 190228 0022

เลอนยศ 28022562 190228 0021

เลอนยศ 28022562 190228 0020

เลอนยศ 28022562 190228 0015