คณะฝ่ายมาตรฐานเเละความปลอดภัย บริษัทวิทยุการบิน เข้าพบ
พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้เเละข้อมูลด้านนิรภัยการบิน เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๒

DSC 0202

DSC 0225

DSC 0234