พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน

ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สนภ.ทอ.

ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๑ พ.ย.๖๑

1

3

4

2