พลอากาศตรี รังสรรค์  ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พร้อมข้าราชการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๑ ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 

1.1 Copy12

3

4

5