พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนิรภัยภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๒
ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนายทหารนิรภัยภาคพื้นของ นขต.ทอ.

IMG 9098

IMG 9090

IMG 9107

IMG 9113