การประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุ สนภ.ทอ.ประจำปี 64

 

รางวัลชนะเลิศ โดย ร.ต.จักรพงษ์ มุธุวงศ์ กรมช่างอากาศ

 

 

 

รางวัลที่ 2 เรื่อง หยุด ดู ไป เพื่อปลอดปลอดภัย โดย จ.อ.ยุทธพงษ์ ภูผา กองบิน 7

 

 

รางวัลที่ 3  โดย นิรภัยภาคพื้น สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

 

 

รางวัลชมเชย  โดย แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 21