พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ พร้อมคณะฯ
เข้าร่วมพิธีตักบาตรในกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

1

2

3

4

5

6

7