พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการดำเนินโครงการตรวจหาสารเสพติดของกำลังพล สนภ.ทอ.
ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.ทอ. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๐

1 1

2

3

4

5

6