พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และข้าราชการ สนภ.ทอ.

ปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หน้าอาคารสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๐

5

4

6

1