พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สนภ.ทอ. 
ณ ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๐

12345 Large