พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสธ.ทอ.
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านนิรภัย ของส่วนราชการ ทอ.
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (ชั้น๔) สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๐

623451