พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รอง เสธ.ทอ.
บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารนิรภัยการบินและนิรภัยภาคพื้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.
๒๐ ปี ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (ชั้น๔)
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๐

1234