พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงาน ของ สนภ.ทอ.ประจำปี ๖๑
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (ชั้น๔) สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๐

2

3

4