พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน 
หัวข้อ “แนวทางการกำหนดสมรรถนะความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยบิน”
เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บังคับฝูงบิน นายทหารยุทธการ และนายทหารนิรภัยการบินกองบิน 

2aviation

 

3aviation