พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

นำข้าราชการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

ณ กองบิน ๒ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

10MAY65001

10MAY65002

10MAY65003

10MAY65004

10MAY65005