นาวาอากาศเอก อภิชาต บุญเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารนักเรียนนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๔
ศึกษาดูงาน ณ บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 จว.นครนายก เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

22APR65001

22APR65003

22APR65004

22APR65008

22APR65005

22APR65006

22APR65007

22APR65009

22APR65002