พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day  เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

 

005

006

007

008

004

002