พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน ให้แก่นายทหารนิรภัยการบินของ นขต.ทอ.

ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ. เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

1

2

3

4

5