พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนิรภัยภาคพื้น ทอ. (
RTAF Safety Award)
ประเภทหน่วยและบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเวหาสยานศิลปสิทธิ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10