พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ        
นำข้าราชการเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ 
เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ        
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

250263 9.4.63 1

250263 9.4.63 2

250263 9.4.63 4

250263 9.4.63 6

250263 9.4.63 10