พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
โดยการประสานงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีเจ้าหน้าที่จาก ศวอ.ทอ.

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 

เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

 

IMG 9199

IMG 9202

IMG 9206

IMG 9208