พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สนภ.ทอ.
ณ อาคารเอนกประสงค์ สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๓

Decoration 6

Decoration 8

Decoration 10

Decoration 15

Decoration 20

Decoration 23

Decoration 27

Decoration 28

Decoration 30

Decoration 31