พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดการประชุมการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะ
ของทางราชการ เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

1

2

3

4

5