พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สนภ.ทอ.
ณ อาคารเอนกประสงค์ สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒

1

2

3.2

3

4

5

6

7

8