พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน

(Aviation Resource Management : ARM) รุ่นที่ ๑๘

ณ อิงธาร รีสอร์ท จว.นครนายก เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๒

ปด ARM 18 190610 0012

ปด ARM 18 190610 0001

ปด ARM 18 190610 0002

ปด ARM 18 190610 0011

ปด ARM 18 190610 0014

ปด ARM 18 190610 0015