พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน
(Aviation Resource Management : ARM) รุ่นที่ ๑๘

ณ ห้องเรียน รร.นิรภัยทหารอากาศ กวก.สนภ.ทอ. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๒

1

2

3

4

5