พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน

ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๒

1

2

3

4

567

8

9