พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมพิจารณามาตรการความปลอดภัยเส้นทางจราจร
และการจอดรถจักรยานยนต์ภายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.เพื่อพิจารณาตามมติ
และสั่งการจากการประชุมคณะอำนวยการ โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ
ดยมีหน่วยนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาและมีผู้แทนจากหน่วยในส่วนบัญชาการเข้าร่วมประชุม
ได้แก่ สบ.ทอ., ขว.ทอ., ชย.ทอ., สน.ผบ.ดม.,

IMG 5308

IMG 5309

IMG 5314