พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ กรมการเงินทหารอากาศ

ซึ่งเป็นหน่วยที่มีกำลังพลเข้าร่วมปฏิญาณตนสงกรานต์ปลอดภัยสูงที่สุด

ระหว่างวันที่ ๒๘ มี.ค - ๒๑ เม.ย.๖๒

ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๒

 

IMG 5283

IMG 5287