พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ บริเวณสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

1

2

3

4

5

6