พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
อ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ร่วมรับฟังสารโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

1

2

3

5

6