พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

และอดีตผู้บังคับบัญชา พร้อมข้าราชการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

ประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนา สนภ.ทอ.

และมอบรางวัลบุคคลดีเด่นให้กับข้าราชการ สนภ.ทอ. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๒

1

2

3

4

5

7

6

7 1

7 2

8

9

10

11

13

14