พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม และวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน
เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๒

1

2

3

4

5