พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการบิน
ณ โรงเรียนนิรภัย สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๒
ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึง
ความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุสาขานิรภัยอากาศยานและลานจอด
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การปฏิบัติงาน
รวมทั้งจัดทำแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสนับสนุนการบิน
โดยมี น.ประทวนที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการบินโดยตรงของ
ชอ. รร.การบิน และกองบิน จำนวน ๔๐ คน เป็นผู้เข้ารับการอบรม

IMG 4325

IMG 4334

IMG 4344

 

IMG 4814

IMG 4795

IMG 4753

IMG 4364