พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

ให้การต้อนรับ Lieutenant Colonel Genji Kono และคณะผู้แทนกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และสัมมนาด้านนิรภัยการบิน

ในหัวข้อ Aviation Safety and Aircraft Accident Investigation

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.

 

1

2

34

5

6