พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมบทบาทหน้าที่นายทหารนิรภัยการบิน

ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ (ชั้น ๔)

เมื่อ ๖ มี.ค.๖๒

DSC 6573

DSC 6582

DSC 6624

DSC 6644

DSC 6709

DSC 6745

DSC 6605 copy