นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนบทเรียนในอดีต เพื่อป้องกัน อ.อุบัติเหตุ แก่ผู้บริหารหน่วยบิน
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (สนภ.ทอ.ชั้น ๔) เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๑

04

01

02

05

06

07

08

09

10