พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๑

ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ (ชั้น ๔) เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๑

1

2

4

5

6