ผอ.สนภ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหารชั้นยศ น.อ.
ในวันพุธที่ ๗ พ.ย.๖๑ ณ ห้องรับรอง ทอ.

S 107446274

S 107446279