พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สนภ.ทอ.
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๑

1

2

3

4

5