นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ ศรีเกิน

รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานการประชุมความสมควรเดินอากาศและนิรภัยการบิน ครั้งที่ ๖

ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (สนภ.ทอ.ชั้น ๔) เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๑

IMG 1067

IMG 1031

IMG 1043

IMG 1052