พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่
เมื่อ ๒๓ ก.ค.๖๑ ณ ลานหน้าสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่

DSC 4086

DSC 4087