พลอากาศตรี รังสรรค์  ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พร้อมข้าราชการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๑

S 66486292

S 10952798

2

3

4

5

6

7