นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ ศรีเกิน รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศกองทัพอากาศและคณะ เดินทางไปตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ กองบิน ๒๓โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

1

2

3

4

5